Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024

Tại sao Hoa Đà chết?

Giải đáp thắc mắc 14/02/22, 16:32

Sau khi Hoa Đà chết, cơn đau đầu của Tào Tháo lại tái phát. Vào những năm cuối đời, Tào Tháo cảm thấy hối hận vì đã giết đi hy vọng duy nhất có thể ...

x