Thứ Hai , 20 Tháng Năm 2024
  • Giải trí

Nhờ nhẫn nhịn mà làm nên việc lớn

Giải trí 19/05/24, 15:40

Nhẫn nhịn là một đức tính truyền thống tốt đẹp của con người. Nhìn lại lịch sử, có nhiều nhân vật nhờ biết nhẫn nhịn mà làm nên việc lớn. Tâm ổn, lòng yên mới mong ...

x