Thứ Ba , 6 Tháng Mười Hai 2022
  • Giải trí

Video: Cún cưng đẩy ghế cho bà ngồi

Giải trí 14/08/22, 07:02

''Nuôi được thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo ghê. Nhỏ đã vậy, lớn chắc đi mua đồ hộ bà được luôn'', bình luận về cảnh chú cún cưng đẩy ghế giúp cụ bà. Video: Chú ...

x