Thứ Sáu , 12 Tháng Tư 2024
  • Giải trí

Hoán đổi vị trí khi hành xử

Giải trí 22/03/24, 10:11

Điều bạn cho là tốt thì chưa chắc đã phù hợp với người khác, cần đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét mới có thể lý giải được họ. Bôi dầu gió ...

x