Tập hài lòng với những gì bạn đang có, cuộc sống tự nhiên sẽ phong phú; trong lòng thấy đủ thì sẽ không thiếu thốn điều gì.

Chàng trai than nghèo, ông lão bèn nói: “Nếu bây giờ ta muốn một bàn tay của cháu và ta sẽ trả cháu 300 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?”

Chàng trai vội trả lời: “Không đâu ông ạ!”

Ông lão lại thuyết phục: “Nếu bây giờ ta muốn đôi mắt của cháu và ta sẽ trả cháu 3000 đồng tiền vàng, cháu thấy thế nào?”.

Chàng trai cũng lập tức lắc đầu: “Không thể được ạ!” 

Nói xong chàng trai cũng chợt tỉnh ngộ, hóa ra chỉ cần một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, thì cũng đã là rất giàu có rồi. 

Tập hài lòng với những gì bạn đang có, nuôi dưỡng một tâm hồn thiện lương, như vậy cuộc sống của bạn tự nhiên cũng sẽ rất phong phú; trong lòng thấy đủ thì sẽ không thiếu thốn điều gì.