Ngay cả những đạo lý cơ bản và hiển nhiên mà người ta cũng không biết thì tranh luận tới lui sẽ chỉ mất thời gian mà thôi. 

Học trò của Khổng Tử nói có 4 mùa trong năm, vị khách bảo chỉ có 3 mùa; họ đang tranh luận thì Khổng Tử từ trong nhà đi ra, cậu học trò liền hỏi: “Thưa thầy, một năm có mấy mùa ạ?”.

Khổng Tử nói: “Một năm có 3 mùa”.

Vị khách rất đắc ý. Sau khi khách rời đi, Khổng Tử nói: “Trò không nhìn thấy người lúc nãy toàn thân đều màu xanh sao? Đó là một con châu chấu. Châu chấu sinh vào mùa xuân sống đến mùa thu thì chết. Người này chưa bao giờ nhìn thấy mùa đông. Do vậy, trong nhận thức của anh ta chỉ có 3 mùa”.

Sẽ có lúc bạn cảm thấy bực mình vì điều hiển nhiên như thế mà người khác cũng không biết, nhưng ngay cả những đạo lý cơ bản người ta cũng không biết thì tranh luận tới lui sẽ chỉ mất thời gian mà thôi.