Có người vì muốn làm giàu chỉ sau một đêm, nên đã đặt cược tất cả những thứ mình có vào một trò may rủi nào đó để rồi khuynh gia bại sản…

Hai vợ chồng nhà nọ có một con ngỗng biết đẻ trứng vàng. Mặc dù đã may mắn như vậy, nhưng họ lại muốn giàu nhanh hơn nữa. Họ tưởng tượng rằng bên trong con ngỗng, ắt cũng phải chứa toàn vàng. Vì thế, họ quyết định làm thịt con ngỗng để có thể sở hữu toàn bộ số vàng ngay lập tức. 

Nhưng trớ trêu thay, khi họ mổ con ngỗng ra thì thấy nó chẳng khác gì những con ngỗng bình thường khác. Thế là họ chẳng những không thể giàu ngay lập tức; mà còn chẳng được thêm quả trứng vàng nào nữa. 

Có người vì muốn làm giàu chỉ sau một đêm; nên đã đặt cược tất cả những thứ mình có vào một trò may rủi nào đó. Kết quả là khuynh gia bại sản; và dù có muốn lấy lại hoàn cảnh an ổn ban đầu, thì cũng không thể được nữa rồi.