Khi làm việc gì thì đừng một mực nóng vội, muốn mau chóng, đừng ham muốn cái lợi nhỏ, bởi làm việc mà cầu mau chóng thì sẽ không thành công…

Có một lần, học trò của Khổng Tử là Tử Hạ được phái đến một địa phương của nước Lỗ để làm quan. Trước khi đi, Tử Hạ đến thăm hỏi Khổng Tử và thỉnh giáo ông về việc cai trị.

Tử Hạ hỏi: “Thưa thầy! Con xin hỏi thầy, làm thế nào để cai quản tốt một địa phương?”

Khổng Tử trả lời: “Chớ mong muốn mau chóng, chớ nhìn cái lợi nhỏ. Muốn mau chóng thì không đạt, nhìn lợi nhỏ thì việc lớn không thành.”

Cổ nhân có câu: “Dục tốc bất đạt”, người mà tâm có thể trầm tĩnh thì mới nhìn được rõ vấn đề. Khi làm việc gì thì đừng một mực nóng vội, muốn mau chóng, đừng ham muốn cái lợi nhỏ; bởi làm việc mà cầu mau chóng thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn.