Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khí chất của một người là do Trời sinh, bản tính khó thay đổi, chỉ có đọc sách là có thể thay đổi khí chất”.

1. Đọc sách là cách tốt nhất để thay đổi tính khí của bạn

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khí chất của một người là do Trời sinh, bản tính khó thay đổi, chỉ có đọc sách là có thể thay đổi khí chất”.

2. Tăng khả năng tập trung

Việc có thể dành từ 30 phút đến 1 tiếng để đọc mỗi ngày sẽ giúp bạn bình tâm trở lại, và có thể tập trung hơn khi làm việc.

3. Vượt qua tuyệt vọng

Một nhà văn nói rằng, nếu có sách để đọc thì sẽ có hy vọng, nếu có sách, con đường sẽ mở rộng dưới chân chúng ta.

4. Thấu hiểu người khác

Khi bạn đọc nhiều, bạn sẽ hiểu thêm nhiều kiểu người khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau và dễ dàng cảm thông với người khác.