Đừng mãi dẫm lên dấu chân của chính mình, con người cần phải cởi mở để học hỏi thêm những điều mới thì mới đề cao bản thân được.

Có một họa sĩ rất bảo thủ, không chịu học hỏi những điều mới, vậy nên những tác phẩm của anh ta không có chút tiến bộ nào. Có một ngày, anh mang tác phẩm tâm đắc nhất của mình đi hỏi thầy giáo.

Thầy giáo nói: “Em hãy xem con lừa đẩy cối xay đi được bao xa?”.

Họa sĩ nói: “Con lừa chỉ chạy vòng quanh chiếc cối xay, có thể nói rằng nó chỉ giậm chân tại chỗ”.

Thầy giáo nói: “Nếu em cứ cố chấp không chịu học hỏi những điều mới, thì có khác gì con lừa kia chỉ mãi đạp lên dấu chân của chính mình”.

Chén trà phải rỗng mới rót thêm nước trà vào được, tâm hồn con người cũng vậy, cần phải cởi mở để học hỏi thêm những điều mới, nếu cố chấp vào những gì mình biết thì khó mà đề cao bản thân được.