Những điều chúng ta làm rồi sẽ quay trở lại với chính chúng ta, vậy nên hãy tích cực hành thiện, giúp người cũng là giúp chính mình.

Người đàn ông chất hàng hóa lên lưng con ngựa và lừa để bắt đầu cho cuộc hành trình. Lúc đầu, con lừa đi rất nhanh, nhưng dần dần đường vừa gồ ghề vừa dốc đứng và con lừa thở hổn hển vì mệt. Nó van xin con ngựa chở giúp nó một ít hàng nhưng ngựa từ chối. Cuối cùng, do kiệt sức, con lừa đã ngã xuống con đường dốc và chết.

Người đàn ông đành chất thêm hàng lên lưng ngựa. Con ngựa lúc này chỉ còn biết cố gắng lê bước một cách đau đớn và tự nói với mình rằng:

– Thật đáng đời mình! Giá mà chịu giúp đỡ lừa từ đầu thì bây giờ đâu phải vác nặng thế này.

Những điều chúng ta làm rồi sẽ quay trở lại với chính chúng ta; vậy nên hãy tích cực hành thiện, giúp người cũng là giúp chính mình.