“Nhẫn được cơn tức giận một lúc sẽ tránh được mối lo trăm ngày”, sự tình hôm nay có lớn đến mấy thì qua hôm sau cũng đã thành chuyện cũ…

Có hai con quạ cùng sống ở trên một cái cây cổ thụ. Một ngày nọ, hai con quạ xảy ra mâu thuẫn, chúng mắng nhiếc lẫn nhau. 

Cuối cùng, một con quạ nhặt lên một vật và ném về phía con quạ kia. Đồ vật kia sau khi được ném về phía đối phương đã vỡ vụn ra. Lúc này, con quạ đen mới phát hiện rằng thứ mà mình vừa ném đi chính là quả trứng mà mình đang ấp dở.

Người xưa có câu “nhẫn được cơn tức giận một lúc sẽ tránh được mối lo trăm ngày”, sự tình hôm nay có lớn đến mấy thì qua hôm sau cũng đã thành chuyện cũ; nhưng nếu làm điều chẳng nên làm trong lúc tức giận thì thật khó để vãn hồi lại tổn thất, giống như quả trứng kia đã vỡ rồi thì làm sao gắn lại được nữa.