Thế sự vô thường, đời người cũng vô thường, không có điều gì là bất biến, vĩnh cửu. Một người chỉ có tu dưỡng mới có thể ở trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào cũng làm chủ được bản thân và có những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn.

3 điều người có tu dưỡng thủ giữ trong cuộc đời

1. Thủ tâm như gương

Nếu có thể giữ tâm trong sáng như gương sáng, thì dù cảnh vật bên ngoài có biến đổi ra sao thì người ấy vẫn có cái nhìn thanh tỉnh, rõ ràng, không bị mê hoặc, “cảnh chuyển mà tâm không chuyển”.

2. Thủ thân như ngọc

Ngọc tượng trưng cho sự cao quý và thuần khiết nên người có đạo đức cao thượng được ví như ngọc. Giữ thân như ngọc chính là không tùy tiện, trong tâm luôn có nguyên tắc và giới hạn của mình.

3. Thủ khẩu như bình

“Thủ khẩu như bình”, ý là giữ miệng như giữ bình có nút, đối với những điều không nên nói thì không nói, đối với những chuyện thị phi thì lại càng giữ miệng. Đây là một loại tu dưỡng, cũng là một loại xử thế, vừa là vì người cũng vừa là vì mình.