Con người sống nơi thế gian bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng nhưng nếu có thể học được sáu bản lĩnh dưới đây thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong, tự tại.

6 bản lĩnh cần học được trong cuộc đời

1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình, không bị mê hoặc trong thế tục, trí tuệ từ đó được khai mở.

2. Đạm bạc để không bị dục vọng vây khốn, có thể bình thản đối mặt với danh lợi, tâm chí tự nhiên sẽ sáng tỏ.

3. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí.

4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Trước cám dỗ về lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính, biết cự tuyệt mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới có thể sống bình an, khoái hoạt.

5. Khoan dung để giải thoát chính mình, cuộc sống tự nhiên cũng vui vẻ, có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn.

6. Mỉm cười trao thiện ý cho người khác. Ngay trong nghịch cảnh vẫn có thể nở nụ cười, đó mới là bản lĩnh.