Nhà thơ Lý Bạch từng phải thốt lên rằng: Vàng bạc vạn lượng còn dễ kiếm, tri kỷ trên đời thật khó tìm. Người thực sự hiểu ta có bao nhiêu?

Có cuốn sách viết rằng: “Mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 8.263.563 người, chào hỏi 39.778 người, quen biết 3.619, thân thiết 275, nhưng cuối cùng đều ly tán trong biển người”.

Hầu như rất khó tìm được người có thể cùng ta đi đến cuối cùng. Nếu như gặp được thì chính là may mắn vạn phần.

Người mà chưa cần phải nói đã hiểu được tâm ý của bạn; dù lâu không gặp vẫn cứ đồng cảm tương thông; trong cuộc đời liệu có người như vậy hay không?  

Chúng ta cả đời gặp gỡ nhiều người, nhưng người thực sự hiểu ta thì không có bao nhiêu; người mà ta có thể thổ lộ tâm tình thì lại càng hiếm.

Nhà thơ Lý Bạch từng phải thốt lên rằng: Vàng bạc vạn lượng còn dễ kiếm, tri kỷ trên đời thật khó tìm.