Nhiều tai họa gặp phải trong đời đều có nguyên do từ nội tâm của người ấy. Dưới đây là 3 loại tâm thái giúp tránh được tai họa trong đời.

3 loại tâm thái giúp tránh tai họa trong đời người

1. Tâm hổ thẹn

Người biết xấu hổ mới có đạo đức tốt, không bị hấp dẫn bởi danh lợi, không bị dục vọng thao túng. Từ đó, tránh được các tai ương, tạo phúc cho bản thân và con cháu.

2. Tâm kính sợ

Người có tâm kính sợ biết lường trước những nguy cơ nên coi trọng đạo đức, giữ được phép tắc.

Trái lại, người không có tâm kính sợ lại không kiêng kỵ gì, muốn gì làm nấy, thậm chí coi trời bằng vung, cuối cùng tự chuốc họa vào thân.

3. Tâm nghiêm cẩn

Khổng Tử giảng: “Không phải điều Lễ thì không nhìn, không phải điều Lễ thì không nghe, không phải điều Lễ thì không nói, không phải điều Lễ thì không làm”. Nghiêm cẩn chính là biết tự điều chỉnh, tự ước thúc bản thân mình, không ngông cuồng dựa vào thế lực, không bị cám dỗ bởi sự tình bên ngoài.