Gốc rễ của đối nhân xử thế chính là biết đối đãi từ bi, hiểu được tiết kiệm, thái độ làm người khiêm tốn, không tranh đấu cùng người.

Có 3 bảo bối này trong đối nhân xử thế sẽ thọ ích cả đời:

1. Từ bi đối đãi

Cổ nhân có câu: “Dựa vào tấm lòng thiện lương, phúc dù chưa tới nhưng họa đã rời xa. Chỉ cần có một chút ác tâm, họa dù chưa tới nhưng phúc đã mất rồi”. 

2. Tiết kiệm

Xa hoa, lãng phí, nhỏ thì cũng đủ để phá hủy một gia đình hạnh phúc, lớn cũng đủ khiến một quốc gia hưng thịnh phải diệt vong. Phàm là người đại trí tuệ, họ đều coi tiết kiệm là nguyên tắc làm người, nâng cao sự tu dưỡng của bản thân. 

3. Không tranh cao thấp với thiên hạ

Tài năng quá nổi trội nhất định sẽ khó mà tồn tại bền lâu. Vàng ngọc đầy nhà cũng chẳng thể giữ được. Nếu vì của cải mà kiêu ngạo, chắc chắn sẽ chiêu mời tai họa đến.