Các bậc trí giả từ xưa đến nay đều lưu lại cho chúng ta nhiều phương pháp nhận biết, đánh giá một con người. Muốn phán đoán xem một người có đáng kết thâm giao hay không, điều quan trọng là nhìn vào 5 điểm này:

5 điểm nhìn người để kết thâm giao

1. Nhận thức về chữ “Lợi”

Người đức hạnh coi trọng đạo nghĩa, kẻ tiểu nhân coi trọng lợi ích.

2. Cách chung sống với mọi người

Khổng Tử nói: “Quân tử đối xử với tất cả mọi người đều công bằng như nhau; kẻ tiểu nhân lại thường thích kết bè kết phái.”

3. Nhìn người – Nhìn chữ “Tín”

Người coi trọng chữ tín sẽ nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không thất hứa. 

4. Thái độ với thân nhân

Người thực sự có tu dưỡng thì khi đối diện với con cái và cha mẹ mình đều có thể giữ được một thái độ hoà nhã, tâm bình khí hoà.

5. Cách đối đãi với sai sót

Ai chẳng có sai sót, quan trọng là dám dũng cảm đối mặt và sửa chữa. Vậy nên, sai sót là tấm gương soi để nhận biết nhân cách con người.