Nhẫn nhịn là một đức tính truyền thống tốt đẹp của con người. Nhìn lại lịch sử, có nhiều nhân vật nhờ biết nhẫn nhịn mà làm nên việc lớn.

Thời thiếu niên Hàn Tín luyện võ, một hôm đi ngoài đường thì có kẻ vô lại tay chống nạnh chặn đường Hàn Tín, hét lớn: “Nếu gan dạ, thì dùng gươm đâm ta; nếu là kẻ hèn nhát, thì chui qua háng ta.” 

Hàn Tín không nói gì, chui qua háng kẻ vô lại đó. Mọi người có mặt cười ầm lên, cho rằng Hàn Tín là kẻ hèn nhát. 

Chẳng mấy chốc nổ ra phong trào khởi nghĩa chống Tần, Hàn Tín xung quân, liên tiếp lập công lớn và trở thành tướng tài của Lưu Bang, phò tá lập nên nhà Hán với danh hiệu Hán Cao tổ.

Người xưa có câu: “Không nhịn được việc nhỏ, sẽ làm hỏng việc lớn”. Người nhẫn nhịn thường kín đáo, trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa trông rộng. Bởi vậy từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn thì đều có khả năng nhẫn nại.