Để thoát khỏi nghèo khó, con người thường vứt bỏ sự kiên trì. Nhưng càng khó khăn càng không nên xem thường các nguyên tắc mà làm liều.

1. Buôn bán phải vay nặng lãi

Khi làm ăn kinh doanh, rất khó có thể đảm bảo một lần là thành công. Nếu cứ liên tục vay nặng lãi mà hiệu quả mãi không thấy thì số tiền vay nợ sẽ ngày càng tăng lên, dễ dẫn đến suy sụp, phá sản.

2. Làm ăn mà không phải bỏ gì ra

Có làm thì mới có ăn, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, nếu chỉ tham của người khác, sẽ có ngày phải chịu thiệt.

3. Việc vượt quá khả năng của mình

Ai cũng biết làm ăn sẽ có rủi ro, nhưng nếu có phi vụ làm ăn nào vượt quá khả năng của bản thân, thì tốt nhất không nên làm, bằng không khả năng thất bại sẽ rất cao, chưa kể cú ngã quá đau có thể khiến bạn không vực dậy được nữa.