Chỉ khi lòng không xao lãng, không bị ngoại cảnh quấy rầy, chuyên tâm vào một việc thì mới có thể làm nên thành tựu.

Một ngày nọ, có hai người bạn rất thân cùng nhau vượt qua một cây cầu sắt nguy hiểm.

Cả hai nắm chặt tay nhau, rồi dùng tay kia nắm lấy lan can cầu; họ chậm rãi đi về phía trước từng bước một.

Thấy cả hai qua cầu sắt dễ dàng, có người hỏi:

“Làm thế nào hai người làm được điều đó? Phải biết rằng địa hình ở đây hiểm trở và tiếng nước ầm ầm như sấm, hầu như không ai có thể thành công vượt qua.”

Cả hai đều ngạc nhiên, một người nói: “Mắt tôi không nhìn thấy, nên không biết địa hình như thế nào”.

Một người khác nói: “Tai tôi không nghe thấy, nên không biết tiếng nước ra sao.”

Thì ra những người đã rơi xuống vực lại là những người tai thính, mắt tinh.

Ý nghĩa:

Khi làm bất cứ việc gì cũng phải tập trung vào mục tiêu đã đặt ra. Chỉ khi lòng không xao lãng, không bị ngoại cảnh quấy rầy, chuyên tâm vào một việc thì mới có thể làm nên thành tựu. Vì nếu lòng hỗn loạn thì làm việc cũng sẽ loạn; như thế sẽ khó đạt được những điều cần làm.