Em làm bài tập tiếp tục chia sẻ thêm một số tiểu tiết về hình thành tự, loại chữ lấy sự làm tên, mượn thanh để hợp thành.

Phép thông dụng nhất là dùng nghĩa phù có tác dụng gợi ý, và thanh phù có tác dụng gợi âm để tạo Hán tự. Ví dụ, chữ Vị 味 (nghĩa: mùi vị) có nghĩa phù là bộ thủ khẩu 口 chỉ việc liên quan đến ăn hoặc nói, còn thanh phù là chữ Vị 未. Lối tạo chữ hình thanh của chữ Vị 味 cho ta biết chữ này mang ý nghĩa liên quan tới việc ăn/nói và có âm đọc tương tự như Vị 未.

Trong Tiểu có Đại: Người thành đại sự phải trọng tiểu tiết.

Tiểu tiết quyết định thành bại

Đại Đạo nghìn trùng, bắt đầu từ bước đầu tiên; muốn làm đại sự, chẳng thể coi thường tiểu tiết.

Giang Hà Kim Bạc Tiểu, tiền bạc cuồn cuộn như nước sông; vàng bạc chất đống như núi liệu có thể coi là tiểu tiết?

Kết quả khảo sát của nhà khoa học nổi tiếng Hal Hershfield cho thấy có đến 64% số người được hỏi họ thích tiền bạc hơn, song họ lại không thấy hạnh phúc.

Trong cái thời Kim Tiền được sùng bái; đạo đức suy đồi… chỉ vì một chút tiền còm mà không điều xấu nào người ta không dám làm. Nhưng tất cả dù có tiền; hay không có tiền cũng không thoát khỏi bị bóc lột trắng trợn bởi lạm phát. Tiền mất giá từng ngày, giới tinh hoa đổ xô tới xin nương nhờ cửa vàng; mua vàng để thoát khỏi kiếp nạn này…

Video Học Tiếng Trung Thần Truyền: Em làm bài tập #8

Với sự chia sẻ tương phản từ nhiều góc độ khác nhau, em làm bài tập đã làm sống lại phương pháp giáo dục Thần truyền cổ xưa gọi là Luận đàm.

Hy vọng mọi người sẽ tìm thấy những tiểu tiết tạo nên sự khác biệt trong video mà em làm bài tập chia sẻ lần này!

Xem thêm: