Phá chấp, đứng thẳng dậy vươn vai và tự bảo ta muốn làm một người cao thượng, một người chân chính, một Chân nhân thấu hiểu đạo lý ở đời.

Chấp ngã là gì

Cổ văn thể hiện chữ chấp như một người đang quỳ gối và bị cùm. Người ta chấp và bị trói buộc thường là ở nơi tâm.

Một học viên chia sẻ: tôi rất ấn tượng khi nghe giáo sư Hà giảng về hàm nghĩa của chữ chấp này. Giáo sư giảng là tượng hình của chữ chấp này trước đây chính là một người đang quỳ xuống và tay bị trói lại bởi cái cùm. Thể hiện một tầng hàm ý là người này bị kìm kẹp, bị trói lại, vì chấp trước ở trong tâm. Người ta quỳ gối trước thứ mà họ chấp vào.

Video Học Tiếng Trung Thần Truyền: Em làm bài tập – Phá Chấp.

Theo dòng thời gian, hình tượng của chữ chấp cũng biến đổi, đến nay hình tượng của chữ “chấp” (執) gồm có chữ “hạnh” (幸) trong “hạnh phúc” và chữ “hoàn” (丸) trong “hoàn tử” (丸子) [nghĩa là viên, vật nhỏ vê tròn]; như vậy có thể lý giải rằng “chấp trước” chính là nắm lấy một thứ nhỏ coi như hạnh phúc. Tôi nghĩ là thực ra có đáng coi thứ nhỏ nhoi nào đó là hạnh phúc thực sự hay không; đó là một câu hỏi lớn. Nếu có thể không chấp vào thứ đó, nghĩa là có thứ đó cũng được, không có cũng được; thì chẳng phải cuộc sống sẽ bình yên hơn sao?

Phá chấp là gì

Vậy muốn thoát ra thì cần làm gì? Hãy đứng thẳng lên, ngẩng cao đầu, vùng ra khỏi sự kìm kẹp đó và trở thành một người cao thượng, một người chân chính, trở thành một Chân Nhân.

Phá chấp có nhiều cách nhưng đều không dễ. Dùng văn tự giải thích hàm nghĩa, dùng giáo lý để giáo hóa; dùng các phương pháp tu luyện tiểu đạo, tiểu thừa hay Đại Đạo, Đại Pháp giúp người khai công khai ngộ.

Chấp trước là nguồn gốc của bất hạnh và đau khổ trong đời người.

Có thể nói tùy duyên mà phá chấp; tùy chấp mà dùng Pháp là những thông điệp mà các học viên muốn chia sẻ.

Tinh thần phá chấp 

Sự đau khổ của cuộc đời đều do chấp trước cực đoan mà ra. Chấp trước là cội nguồn của sự khổ đau, từ sự cố chấp, theo đuổi những niềm hạnh phúc nho nhỏ bề mặt trong cuộc sống, hay niềm tin vào những lý tưởng tôn thờ ở bình diện sâu hơn một chút.

Chữ chấp bên trái là chữ hạnh 幸 trong chữ hạnh phúc; bên phải là chữ hoàn 丸trong chữ viên hoàn, nho nhỏ. Cái hạnh phúc nho nhỏ, trói buộc kìm kẹp ta hay do ta quỳ xuống cầu mong cái hạnh phúc nho nhỏ?

Dù sao thì ta cũng có sự lựa chọn tiếp tục quỳ mọp trước những hạnh phúc nho nhỏ của đời người hay vươn mình đứng dậy, bứt phá khỏi những chấp trước, trói buộc tiếp nhận Pháp lý cao thượng.

Tinh thần phá chấp 
Người phá chấp như tằm phá kén.

Trong lịch sử tiến bộ của ý thức nhân loại, sự thiếu hiểu biết phổ biến nhất và nguy hiểm nhất là chấp trước vào những niềm tin sai lầm và tầm nhìn hạn hẹp. Cố chấp không chịu tin vào những sự thật hữu hình hay vô hình nhưng đã hiện hữu.

Để thực hiện một bước nhảy vọt trong ý thức, cần có tinh thần phá chấp, từ bỏ ảo tưởng rằng mình biết; bởi vì ánh sáng không bao giờ có thể chiếu vào một chiếc hộp kín.

Phá chấp là quá trình xóa bỏ thành kiến, mặc cảm, tự ti, tự phụ… giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, mở lòng nhân ái; phát huy năng lực sáng tạo, đem lại hạnh phúc nội tại. 

Xem thêm: