Con người ai cũng sẽ có lúc gặp thất bại, bị rơi xuống bùn nhơ, nhưng nếu vẫn giữ được tấm lòng thiện lương thì giá trị của người đó vẫn không bị mất đi. 

Vị diễn giả giơ lên một tờ 20 đô la và hỏi khán giả: “Ai muốn lấy tờ tiền này?” Rất nhiều cánh tay đưa lên, ông nói tiếp: “Tờ tiền này sẽ được trao cho một trong số các bạn, nhưng trước tiên hãy cho phép tôi làm một việc”.

Sau đó ông vo tròn tờ tiền lại, tuy nhiên, một vài người vẫn muốn có nó. Cuối cùng, ông ném tờ tiền xuống sàn nhà rồi dẫm lên nó. Ông lại hỏi: “Ai còn muốn nó?” Một số cánh tay vẫn giơ lên.

Ông giải thích: Không quan trọng tôi đối xử với tờ tiền này ra sao, bạn vẫn muốn có nó vì nó không mất đi giá trị của mình.

Con người cũng vậy, sẽ có lúc gặp thất bại, bị rơi xuống bùn nhơ, nhưng nếu vẫn giữ được tấm lòng thiện lương thì giá trị của người đó vẫn không bị mất đi.