Cùng đoán xem đây là đất nước nào qua câu đố đuổi hình bắt chữ bên dưới đây nhé!

1. Đây là đất nước nào?

Nguồn: Giải đố mỗi ngày.

2. Đây là ngọn núi nào?

Nguồn: Giải đố mỗi ngày.

3. Đây là loài cá nào?

Nguồn: Giải đố mỗi ngày.

Mời độc giả xem thêm: