Cùng đoán xem đây là con gì, quả gì qua những câu đố đuổi hình bắt chữ bên dưới đây nhé!

1. Đây là con gì?

Nguồn video: Giải Đố Mỗi Ngày.

2. Đây là thành phố nào?

Nguồn video: Giải Đố Mỗi Ngày.

3. Đây là từ gì?

Nguồn video: Giải Đố Mỗi Ngày.

Mời độc giả xem thêm: