Thế sự vô thường, đời người họa phúc luân chuyển khó lường. Chỉ người hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế mới có thể sống một đời thông thuận.

1. Suy nghĩ kỹ trước khi nói, hãy sáng suốt với sự tình, thận trọng với lời nói.

2. Gặp chuyện không vội kết luận, hãy lặng lẽ theo dõi tình hình.

3. Xem chuyện lớn hóa nhỏ.

4. Không bình luận người khác, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi.

5. Đừng đẩy người khác vào tuyệt lộ, cho người khác đường lui cũng là chừa lại đường lui cho mình.

6. Đối với tiểu nhân, hãy đứng xa nhìn, tranh cãi chỉ thêm phiền toái.

7. Đối với quân tử, thường xuyên gần gũi để có thể học hỏi điều hay từ họ.

8. Cầm lên được, hạ xuống được. Cầm lên được là dũng khí, hạ xuống được cần ý chí.

9. Quý trọng duyên phận, khi người khác yêu thương mình, phải dùng yêu mến nhiều hơn để hồi báo họ.

10. Đừng để gia đình bất hòa, bởi “Gia hòa thì vạn sự hưng”.