Cùng Mucwomen thư giãn và rèn luyện tư duy nhanh nhạy qua 3 câu đố thú vị bạn nhé! Cái gì càng thổi càng xẹp? Câu đố suy luận: Nhận ra tiền giả. Cùng câu đố thử tài thông minh: Nối 9 điểm chỉ với 3 đường thẳng.

1. Cái gì càng thổi càng xẹp?

Cái gì càng thổi càng xẹp? Câu đố

Đáp án

2. Câu đố suy luận: Nhận ra tiền giả

Có một cậu bé đến tiệm tạp hóa mua một ít bánh kẹo.

“Tổng cộng 10 đô la”, cô bán hàng nói.

Cậu bé liền đưa cho cô bán hàng hai tờ 5 đô là mà mẹ cậu đã đưa cho.

Cô bán hàng lập tức nhận ra một trong hai tờ là tiền giả.

Tại sao cô bán hàng biết?

Bạn đã nghĩ ra chưa?

Đáp án

3. Thử tài thông minh: Nối 9 điểm chỉ với 3 đường thẳng

Bạn hãy tìm cách nào để nối 9 điểm được xếp như hình dưới đây chỉ với 3 đường thẳng thôi nhé!

Bạn sẽ vẽ theo cách nào vậy?

Đáp án