Cùng thư giãn và rèn luyện tư duy nhanh nhạy cùng Mucwomen với 3 câu đố thú vị bạn nhé! Đầu tiên hãy khởi động bằng câu đố chữ: Không dấu việc của thợ may, Huyền vào giúp khách hàng ngày qua sông, Hỏi vào rực rỡ hơn hồng, Đội nón thêm ngã vui lòng mẹ cha – Là chữ gì?

1. Không dấu việc của thợ may, Huyền vào giúp khách hàng ngày qua sông, Hỏi vào rực rỡ hơn hồng, Đội nón thêm ngã vui lòng mẹ cha – Là chữ gì?

Đáp án

2. Thử tài tinh mắt: Tìm con mèo trông khác các con còn lại

câu đố tinh mắt tìm con mèo khác biệt

Đáp án

3. Câu đố suy luận giải mật mã

Dana muốn đi dự một bữa tiệc nhưng ông của cô thực sự không muốn điều đó lắm. Ông đã thử thách Dana bằng cách nhốt Dana trong nhà và sử dụng một ổ khóa mật mã.

Ông của Dana cho biết mật mã liên quan đến một câu đố IQ. Nếu giải được câu đố này, Dana sẽ có đủ 5 chữ số để mở cánh cửa.

Bạn có thể giúp Dana không?

câu đố suy luận tìm mật mã

Đáp án