Cùng thư giãn và rèn luyện tư duy nhanh nhạy với Mucwomen qua 3 câu đố thú vị bạn nhé! Cái gì càng thêm càng thiếu? Câu đố IQ chỉ 3 đường thẳng nối được 4 điểm và câu đố thử tài toán học của bạn.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

1. Cái gì càng thêm càng thiếu?

cái gì càng thêm càng thiếu; câu đố vui

Cái gì mà lạ vậy nhỉ?

Đáp án

2. Câu đố IQ: Chỉ 3 đường thẳng nối được 4 điểm

Bạn hãy nghĩ ra cách làm thế nào mà chỉ với 3 đường thẳng có thể nối được với bốn điểm dưới đây nhé!

câu đố IQ: Chỉ 3 đường thẳng nối được 4 điểm; thử tài toán học; câu đố thông minh

Bạn đã nghĩ ra chưa? Hãy suy nghĩ “phá cách” một chút, đừng nghĩ theo cách thông thường nhé!

Đáp án

3. Thử tài toán học: Tìm số tuổi của mẹ

Bạn có 5 giây để giải câu đố này thôi nhé!

Khi con gái 21 tuổi thì bằng một nửa số tuổi của mẹ. Vậy khi con gái 42 tuổi thì mẹ đã bao nhiêu tuổi?

Đáp án