Tu dưỡng chính là từ những việc nhỏ nhặt nhất, nhiều người chính vì việc nhỏ mà gặp thất bại lớn.

Thời nhà Hán, có người bán hàng rong tên là Trần Phàm. Anh ta rất tham vọng, muốn làm nên đại sự, nhưng sống chẳng có kỷ luật, phòng ở lúc nào cũng hôi hám và bừa bộn.

Một ngày nọ, Học Cần – bạn của cha anh ta đến chơi. Nhìn thấy căn phòng bẩn thỉu, ông hỏi: “Tại sao cháu không dọn phòng đi?”

Trần Phàm đáp: “Một người đàn ông có chí lớn như cháu, tại sao phải lãng phí thời gian cho những việc nhỏ như quét phòng, trong khi có thể tập trung chinh phục thế gian?”

Học Cần trầm ngâm giây lát rồi nói: “Đến cái nhà đang sống còn chẳng dọn dẹp cho sạch được, làm sao mà làm được việc lớn?” Trần Phàm nghe xong đứng lặng hồi lâu.

Tu dưỡng chính là từ những việc nhỏ nhặt nhất, nhiều người chính vì việc nhỏ mà gặp thất bại lớn.