Edison từng nói: “Thiên tài là do 1% thiên bẩm, 99% là nhờ nỗ lực”. Chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể đạt được thứ bạn muốn.

Có một cậu bé rất thông minh, nhưng vì sống trong những lời ca tụng nên cậu dần dần đâm ra lười biếng, cậu muốn dùng trí khôn của mình để kiếm lợi mà không cần phải lao động.

Một ngày nọ, cậu hỏi Thượng đế: “Một vạn năm đối với ngài là khoảng bao lâu?”

Thượng đế trả lời: “Giống như một phút”.

Cậu bé lại hỏi: “Một trăm đồng đối với ngài là khoảng bao nhiêu?”

Thượng đế đáp: “Khoảng một đồng”.

Cậu bé hỏi Thượng đế: “Vậy ngài có thể cho con một đồng tiền không?”

Thượng đế vui vẻ trả lời: “Đương nhiên là được, con hãy đợi ta một phút”.

Edison từng nói: “Thiên tài là do 1% thiên bẩm, 99% là nhờ nỗ lực”. Chỉ có nỗ lực không ngừng chúng ta mới có thể đạt được thứ mình muốn; còn như khôn lanh muốn đi đường tắt thì rồi cũng sẽ gặp phải thất bại.