Học ngoại ngữ là cả một quá trình. Để học tốt ngoại ngữ thì cần luyện tập, sử dụng, cũng như tiếp xúc với ngoại ngữ đó càng nhiều càng tốt. Khi việc tiếp xúc với ngoại ngữ trở thành một thói quen hàng ngày thì chúng ta mới có thể yêu thích nó một cách tự nhiên, tiếp thu dễ dàng hơn mà không cảm thấy gượng ép.

Mucwomen chia sẻ bài luyện nghe tiếng Trung qua truyện ngắn ý nghĩa: Người bạn nhỏ.

Audio luyện nghe tiếng Trung qua truyện ngắn Người bạn nhỏ:

小夥伴 – Xiǎo huǒbàn – Người bạn nhỏ


春遊那天,到了中午,小夥伴都在喫午餐, 只有瑪莎站在一旁.

Chūnyóu nèitiān, dàole zhōngwǔ, xiǎo huǒbàn dōu zài chī wǔcān, zhǐyǒu mǎ shā zhàn zài yīpáng.

Vào một ngày du xuân, đến trưa các bạn đều đang ăn cơm trưa, chỉ có Mã Toa đứng ở một bên.

維加問她:“你怎麼不 喫呀?’’瑪莎說:“我把揹包丟了;裏面裝着 麪包和礦泉水……”維加一邊大口地喫着 麪包,一邊說:“真糟糕!離回到家還有好長 時間呢!”

Wéi jiā wèn tā:“Nǐ zěnme bù chī ya?’’ Mǎ shā shuō:“Wǒ bǎ bēibāo diūle; lǐmiàn zhuāngzhe miànbāo hé kuàngquán shuǐ……” wéi jiā yībiān dàkǒu dì chīzhe miànbāo, yībiān shuō:“Zhēn zāogāo! Lí huí dàojiā hái yǒu hǎo cháng shíjiān ne!”

Duy Gia hỏi cậu ấy: “Sao cậu không ăn?” Mã Toa nói: “Tớ đánh mất ba lô rồi, trong đó có bánh mì và nước khoáng…” Duy Gia vừa ăn bánh mì vừa nói: “Thật đen đủi! Còn phải rất lâu nữa mới về đến nhà cơ!”

安娜說:“你把揹包丟在哪兒了? 真粗心!”瑪莎小聲地說:“我也不知道.”說 着,低下了頭.安娜又說:“你大概是丟在公 共汽車上,’忘記拿了.以後可要保管好自己 的東西.”

Ānnà shuō:“Nǐ bǎ bēibāo diū zài nǎ’erle? Zhēn cūxīn!” Mǎ shā xiǎo shēng de shuō:“Wǒ yě bù zhīdào.” Shuōzhe, dīxiàle tóu. Ānnà yòu shuō:“Nǐ dàgài shì diū zài gōnggòng qìchē shàng,’ wàngjì nále. Yǐhòu kě yào bǎoguǎn hǎo zìjǐ de dōngxī.”

Anna nói: “Cậu làm mất ba lô ở đâu? Thật bất cẩn!” Mã Toa nói nhỏ: “Tớ cũng không biết.” Nói rồi cuối đầu. Anna lại nói: “Chắc là cậu để quên trên xe bus rồi quên cầm theo rồi. Sau này phải bảo quản tốt đồ dùng của mình.”

這時,安東走到瑪莎跟前,什麼 也沒說,把夾着黃油的麪包冊成兩半,把 大一點兒的放到瑪莎手裏,說:“趕快喫 吧.”

Zhèshí, āndōng zǒu dào mǎ shā gēnqián, shénme yě méi shuō, bǎ jiāzhe huángyóu de miànbāo cè chéng liǎng bàn, bǎ dà yīdiǎn er dì fàng dào mǎ shā shǒu lǐ, shuō:“Gǎnkuài chī ba.”

Lúc này An Đông đi tới trước mặt Mã Toa, không nói gì cả, đem chiếc bánh mì kẹp bơ, bẻ làm hai nửa, đem nửa to đặt vào tay Mã Toa, nói: “Mau ăn đi.”