Chỉ khi giảm bớt ham muốn, phủi lớp bụi trần bao bọc bên ngoài thì chúng ta mới có thể tìm thấy chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về.

Nhà điêu khắc tạc con đại bàng trên đá rất sống động, như thể nó đang thực sự bay cao trên bầu trời. 

Nhà triết học bèn hỏi: “Sao anh có thể điêu khắc cho hòn đá giống như đang bay lên được vậy?”

Nhà điêu khắc trả lời: “Thực ra, tôi chỉ là bỏ đi những phần dư thừa trên tảng đá mà thôi”.

Kỳ thực, những cám dỗ của cuộc đời cũng giống như phần dư thừa trên hòn đá kia vậy, nếu cái gì cũng muốn chiếm hữu mà không muốn buông bỏ thì cuộc sống sẽ trở thành một tảng đá nặng nề, và chúng ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng giương cánh bay cao lên được.

Giảm bớt ham muốn, phủi lớp bụi trần bao bọc bên ngoài thì chúng ta mới có thể tìm thấy chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về.