Trong giao tiếp giữa người với người, “4 kiểu người” này không kết giao càng tốt, nếu không có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chính mình.

Có những người mà khi kết giao sẽ chỉ làm cho bạn thêm mệt mỏi hoặc thậm chí là làm hại bạn, hãy tránh xa 4 kiểu người dưới đây:

1. Hay phán xét

Nếu một người suốt ngày nói chuyện đúng sai của thế gian, gặp ai cũng phán xét, thì lâu dần tấm lòng sẽ hạn hẹp, ích kỷ, khó mà dung chứa được người khác.

2. Hay phàn nàn

Bạn có thể than phiền một chút, nhưng nếu suốt ngày phàn nàn về đủ thứ chuyện trên đời thì sẽ không ai muốn gần gũi với bạn nữa.

3. Kiêu ngạo

Người kiêu ngạo thì trong mắt không có ai, chỉ thấy mình là nhất, kiêu ngạo là nguồn gốc của ngu muội và tội lỗi.

4. Hứa suông

Nói thì hay mà làm thì dở, làm việc không có thủy có chung, cuối cùng sẽ đánh mất hết niềm tin của người khác.