Ngày nay, một số lễ nghi cổ xưa trên bàn ăn đã bị mai một nhưng vẫn còn có những quy tắc dùng đũa trên bàn ăn nhất định không thể xem nhẹ.

1. Đặt đũa dài ngắn, không đều là điềm báo về tang sự, cần phải tránh.

2. Ngón trỏ chỉ ra ngoài khi cầm đũa mang ý chỉ trích, dạy bảo người khác.

3. Ngậm đũa, cắn mút đũa gây phản cảm.

4. Dùng đũa gõ vào bát là thất lễ.

5. Dùng đũa gẩy, tìm miếng ngon mình thích là ích kỷ.

6. Làm vương vãi thức ăn là không có giáo dưỡng.

7. Dùng đũa chiếc ngược chiếc xuôi là không có phép tắc.

8. Cắm đũa vào bát cơm giống cúng cơm cho người đã khuất, tuyệt đối không được làm.

9. Đặt đũa chéo nhau mang ý phủ nhận, không gọn gàng, bừa bãi.

10. Đánh rơi đũa xuống đất là thất lễ, vì người xưa cho rằng tổ tiên đều an nghỉ dưới đất, không nên quấy rầy.