Mọi việc trên đời, có mất đi thì mới có được. Đôi lúc, thay vì nghĩ cách kiếm thêm, chi bằng hãy buông bỏ bớt để sống một đời an nhiên.

Vào một ngày nọ, vị thiền sư cao tuổi hỏi các đệ tử của mình rằng: “Nếu các con muốn đun một ấm nước, nhưng đang nhóm lửa thì phát hiện củi không đủ dùng, nước chưa kịp sôi, vậy các con sẽ làm gì?”

Có đệ tử đáp, nên nhanh chóng đi tìm thêm củi, có người thì bảo đi mượn củi, cũng có người nói nên đi mua thêm củi.

Vị sư phụ đáp: “Tại sao các con không đổ bớt nước trong ấm đi?” Chúng đệ tử nghe thế liền im lặng!

Mọi việc trên đời cũng vậy, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có mất đi thì mới có được. Đôi lúc, thay vì nghĩ cách kiếm thêm, chi bằng hãy buông bỏ bớt để sống một đời an nhiên.