Người xưa có câu: “Đối diện với mỗi việc lớn cần phải tĩnh khí”, càng là gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa thì tâm lại càng phải tĩnh như nước.

Người cha không tìm thấy chiếc đồng hồ nên rất tức giận. Đến khi ông ra ngoài rồi, con trai ông lặng lẽ vào phòng, chỉ một lúc sau đã tìm thấy chiếc đồng hồ.

Người cha hỏi: “Sao con tìm được vậy?” Cậu bé trả lời: “Con chỉ yên lặng ngồi xuống, một lúc sau con nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ”.

Người xưa có câu: “Đối diện với mỗi việc lớn cần phải tĩnh khí”, càng là gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa thì tâm lại càng phải tĩnh như nước. Bởi vì trí tuệ sinh ra trong tĩnh lặng, nếu tâm rối loạn thì sẽ chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn mà thôi. Gặp chuyện mà có thể “bình tâm tĩnh khí” thì đó là biểu hiện của một người trí tuệ.