Người đàn ông đáng tin cậy đều có 7 đặc điểm này, hãy quan sát để không chọn lầm người!

1. Người đàn ông đáng tin cậy nói lời giữ lời: Không tùy tiện mở miệng, đã nói là làm.

2. Có thủy có chung: làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn, không dễ dàng bỏ cuộc.

3. Đúng hẹn đúng giờ: Luôn tôn trọng thời gian của người khác, đồng thời cũng coi trọng uy tín của chính mình.

4. “Quần cư thủ khẩu” – ở cùng người thì biết giữ miệng. Lời nào nên nói thì nói, không nên nói thì không nói.

5. “Độc cư thủ tâm” – ở một mình giữ tâm, không phóng túng, giữ vững tâm tính.

6. Đại sự dám đảm đương: tại thời khắc nguy nan có thể đứng ra, tại thời điểm quan trọng có thể đảm đương chức trách lớn.

7. Việc nhỏ có thể kiên nhẫn: Nghiêm túc đối đãi với từng việc nhỏ, có thể dùng tâm kiên nhẫn để hóa giải.