Câu trả lời của Gawain đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng cũng như tình yêu thương mà Gawain dành cho vợ của mình.

Gawain – bạn của vua Arthur, đã kết hôn với một phù thuỷ. Phù thuỷ hỏi Gawain: “Chàng mong muốn ta ban ngày là một mỹ nữ khi ở trước mặt bạn bè và ban đêm lại là bà lão phù thuỷ, hay muốn ta ban ngày là bà lão phù thuỷ và tối đến là một mỹ nữ?”

Gawain đáp: “Như nàng đã từng nói, điều người phụ nữ mong muốn nhất là được quyết định cuộc đời của mình, vậy thì nàng hãy tự mình quyết định nhé”. Thế là bà lão phù thuỷ quyết định cả ngày lẫn đêm đều sẽ là hình dáng của một mỹ nữ.

Bạn có ngạc nhiên trước câu trả lời của Gawain? Câu trả lời đã thể hiện đầy đủ sự tôn trọng cũng như tình yêu thương mà Gawain dành cho vợ của mình.