“Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”, hoàn cảnh dù bi thảm nhưng nếu giữ được tinh thần lạc quan thì đôi khi kỳ tích có thể xảy ra. 

Bác sĩ thông báo với hai bệnh nhân bị ung thư và người nhà của họ rằng, họ chỉ còn sống được không quá 3 tháng nữa. 

Tuy nhiên, một bệnh nhân bị lãng tai, anh ta nghe không rõ nội dung cuộc nói chuyện của bác sĩ. 

Còn bệnh nhân có thính lực bình thường kia, sau khi nghe được lời của bác sĩ, tâm tình bị ảnh hưởng, 2 tháng sau thì bệnh tình trở nặng rồi qua đời. 

Nhưng điều lạ là người bệnh bị lãng tai kia chẳng những đã sống hơn 3 tháng, mà hiện đã mấy năm trôi qua, anh vẫn sống rất khỏe mạnh.

Người ta vẫn nói “tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”, hoàn cảnh dù bi thảm nhưng nếu giữ được tinh thần lạc quan thì đôi khi kỳ tích có thể xảy ra.