Bạn bè là liều thuốc chữa lành tâm hồn mà ngay cả người thân bên cạnh đôi khi cũng khó làm được. Bỏ túi 10 quy tắc ngầm dưới đây để có thể duy trì tình bạn bền chặt.

1. Tình bạn dẫu thân đến mấy cũng không được quên lễ nghi. 

2. Thành tín, mượn tiền mượn vật đều cần chú ý trả đúng hạn như đã hứa.

3. Đừng để bạn bè phải trả tiền cho mình, nên chia đều là tốt nhất.

4. Tôn trọng, tránh bình luận bạn bè của bạn, cần giữ thái độ thích đáng.

5. Đừng qua lại nhiều với bạn đời của bạn mình, cần giữ khoảng cách. 

6. Thẳng thắn, sự thật dễ mất lòng nhưng đừng sợ nói thật.

7. Đừng dùng lời lẽ hà khắc để bình luận về bạn mình, góp ý cần thiện ý.

8. Biết cảm ơn, nên nhớ chịu ơn một giọt báo ơn một dòng.

9. Xử thế cần nhắm vào sự việc chứ không phải nhắm vào người, không đẩy người khác vào tuyệt lộ.

10. Hãy khiêm nhường, đừng huênh hoang, hạnh phúc tự mình biết là được.