Không chỉ dậy sớm, nhiều người thành công còn có một bộ “thói quen buổi sáng” rất đáng để tham khảo:

1. Thiền định

Buổi sáng thực sự là thời gian tốt nhất để thiền. Vì khi đó tâm trí khá thanh tịnh, ít tạp niệm. 

2. Tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần cải thiện tâm trạng, thể lực, sức sống và chất lượng giấc ngủ.

3. Đọc sách và học tập

Có một nghiên cứu cho thấy rằng: 88% người giàu dành ít nhất 30 phút để đọc mỗi ngày.   

4. Ăn sáng đủ chất

Ăn sáng đầy đủ có thể cải thiện khả năng học tập và hiệu quả làm việc.

5. Hoàn thành những vấn đề quan trọng trước

Những người thành công thường sẽ hoàn thành hết các công việc quan trọng vào buổi sáng, vì đây thường là thời điểm chúng ta có tinh thần minh mẫn nhất trong ngày.