Hào quang là từ trường của một người, có thể được bồi đắp thông qua những thói quen tốt hàng ngày. Vậy làm thế nào để hào quang của bạn mạnh mẽ hơn?

1. Giúp đỡ người khác

Tâm lý học đã phát hiện ra rằng, giúp đỡ người khác có chức năng chữa lành và tự chữa lành, giúp cải thiện hào quang của bản thân.

2. Đọc sách

Người xưa có câu: “Bụng chứa sách vở, tất mặt mũi sáng sủa”, đọc sách để nâng cao tri thức và tu dưỡng đạo đức; đọc sách chính là một cách để dưỡng khí.

3. Thiền định

Thiền không chỉ giúp giảm căng thẳng, ổn định cảm xúc, mà nhiều nghiên cứu đã cho thấy, những người tập thiền khi đạt đến trình độ cao, sẽ có thể phát ra năng lượng vượt mức thông thường từ hàng trăm đến hàng nghìn lần.