Tấm lòng rộng mở, vạn sự mới hanh thông! Cuộc sống của chúng ta mới có thêm càng nhiều màu sắc và hạnh phúc hơn.

Ngày xưa, có một con ngựa sống trên đồng cỏ, mỗi ngày nó đều có thể thưởng thức từng đám cỏ tươi mọng, sống một cuộc sống vô cùng thoải mái.

Một ngày nọ, một con nai xuất hiện. Con ngựa rất tức giận vì cảm thấy rằng con nai đã xâm phạm lãnh thổ cũng như sự riêng tư của mình.

Con ngựa quyết định nhờ con người giúp để đuổi con nai đi.

Con người ra điều kiện, nếu con ngựa bằng lòng đeo lên cương ngựa và hứa để con người cưỡi trên lưng nó thì họ mới giúp.

Con ngựa vui vẻ đồng ý.

Sau đó một người đàn ông cưỡi lên lưng ngựa, chạy đuổi nai đi; lúc này con ngựa mới nhận ra rằng mình đã trở thành nô lệ cho con người.

Ý nghĩa:

Những người lòng dạ hẹp hòi, không bao dung được người khác thì cuối cùng sẽ chỉ gánh chịu hậu quả về mình; khiến con đường phía trước càng ngày càng hẹp.

Nếu chúng ta có thể khoan dung và nhìn mọi chuyện thông thoáng hơn; thì cuộc sống của chúng ta sẽ có thêm càng nhiều màu sắc và hạnh phúc hơn.