Biết người là thông minh, biết mình là sáng suốt, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh.

Lão Tử nói: “Tri nhân giả trí, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường”, ý nói: Biết người là thông minh, biết mình là sáng suốt, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh.

Người ta thường dễ nhìn thấy sai sót của người khác, nhưng lại rất khó nhìn ra khuyết điểm của bản thân, thế nên biết người thì dễ, biết mình mới thật là khó. Khởi đầu cho sự tiến bộ của một người đó chính là có thể nhìn vào bên trong và thấy được chỗ chưa hoàn hảo của bản thân.   

Người mạnh mẽ thực sự lại cũng không phải là người có thể chiến thắng người khác, mà là làm sao để bản thân ngày hôm nay có thể tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Không cần phải so đo với người khác, hãy tự hoàn thiện chính bản thân mình.