Người thông minh biết được có những điều nên nói và có những điều không bao giờ nên nhắc tới. Và dưới đây là 3 điều mà người thông minh sẽ không nói.

1. Không nói xấu bạn bè

Một khi đã xem ai đó là bạn, người thông minh sẽ duy trì tình bạn ấy rất chân thành, và sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng bạn bè.

2. Không nịnh hót

Người thông minh hiểu được tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói, dẫu vậy họ không dựa vào đó mà tâng bốc người khác quá mức. Ngược lại, họ có xu hướng là một người trung thực, thẳng thắn.

3. Không công khai quá nhiều chuyện riêng tư

Người thông minh chân thành nhưng lý trí, họ sẽ chia sẻ có chừng mực, vì họ biết rằng, công khai chuyện quá riêng tư sẽ dễ khơi dậy ác ý của một số người.