Người trí tuệ biết điều tiết cảm xúc, không dễ dàng bị những sự vật bên ngoài làm phiền não mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.

1. Người trưởng thành không hỏi về quá khứ

Tô Đông Pha có câu: “Đời người như quán trọ, ta chỉ là khách qua đường”. Vậy nên, đừng chuốc thêm phiền não vì những chuyện đã qua.

2. Người nỗ lực không hỏi về hiện tại

Là vàng thì sẽ phát sáng, đừng bị kìm kẹp bởi hiện tại, cơ hội sẽ luôn xuất hiện với người biết nỗ lực. 

3. Người khoáng đạt không hỏi tới tương lai

Cứ mãi lo lắng cũng không giải quyết được việc gì, chi bằng không ngừng cố gắng, rồi mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt đẹp.

4. Không hỏi đúng sai, chỉ cần tự hỏi lòng không thấy hổ thẹn thì cớ chi phải sợ người đời bàn ra tán vào.

5. Cuộc sống không hỏi kết quả, chỉ hỏi mình đã nỗ lực hay chưa?