Đời người là một quá trình tu dưỡng bản thân trở thành một người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Dưới đây là 9 mỹ đức làm người, cũng là điều mà những người có cuộc sống bình an, may mắn thường có. 

9 mỹ đức mà người may mắn thường có

1. Thái độ nhân sinh tích cực. Đây là loại tài phú vô hình, tâm thanh thản nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng, khỏe mạnh và trường thọ.

2. Ngay thẳng, chính trực nên tâm an, tinh thần cũng thoải mái.

3. Chăm chỉ, thực sự đặt tâm, bỏ công bỏ sức nên được hồi báo xứng đáng.

4. Bền gan vững chí nên có thể đối mặt với tất cả khó khăn, thử thách, kiên trì với lựa chọn và tín niệm của bản thân.

5. Kiểm soát tốt bản thân nên tâm thanh sạch, ít dục vọng.

6. Biết yêu thương người khác nên tự nhiên sẽ mang đến may mắn cho bản thân.

7. Luôn cảm kích, biết ơn, nhờ vậy mà cuộc sống phong phú và sung túc.

8. Khiêm tốn, tâm lượng rộng lớn, bao dung hết thảy.

9. Có trí huệ, biết phân biệt phải trái, đúng sai, nên không gây hoạ.