Học ngoại ngữ là cả một quá trình. Để học tốt ngoại ngữ thì cần luyện tập, sử dụng, cũng như tiếp xúc với ngoại ngữ đó càng nhiều càng tốt. Khi việc tiếp xúc với ngoại ngữ trở thành một thói quen hàng ngày thì chúng ta mới có thể yêu thích nó một cách tự nhiên, tiếp thu dễ dàng hơn mà không cảm thấy gượng ép.

Mucwomen chia sẻ bài luyện nghe, dịch tiếng Trung Quốc qua truyện ngắn ý nghĩa: Khổng Dung nhường lê.

Audio luyện nghe, dịch tiếng Trung Quốc qua truyện ngắn Khổng Dung nhường lê:

孔融讓梨 – Kǒng róng ràng lí – Khổng Dung nhường lê

孔融是東漢時期的文學家.他從小就十分懂事.

Kǒng róng shì dōnghàn shíqí de wénxué jiā. Tā cóngxiǎo jiù shífēn dǒngshì.

Khổng Dung là nhà văn thời Đông Hán. Từ nhỏ ông đã rất hiểu chuyện.

孔融四歲那年,有一天,母親端來一盤梨給孩子 們喫.幾位兄長讓孔融先拿.孔融看了看,拿了 一個最小的.

Kǒng róng sì suì nà nián, yǒu yītiān, mǔqīn duān lái yī pán lí gěi háizimen chī. Jǐ wèi xiōngzhǎng ràng kǒng róng xiān ná. Kǒng róng kànle kàn, nále yīgè zuìxiǎo de.

Năm Khổng Dung 4 tuổi, có một hôm, mẹ ông bê một đĩa lê tới cho các con ăn. Các vị huynh trưởng đều nhường Khổng Dung lấy trước. Khổng Dung nhìn một lát rồi lấy miếng nhỏ nhất.

父親看見了,問孔融:“盤子裏那麼 多梨,你爲什麼不拿大的,只拿小的呢?’’孔融說: “我年紀小,喫小的,大的讓兄長喫.”

Fùqīn kànjiànle, wèn kǒng róng:“Pánzi lǐ nàme duō lí, nǐ wèishénme bù ná dà de, zhǐ ná xiǎo de ne?’’ Kǒng róng shuō: “Wǒ niánjì xiǎo, chī xiǎo de, dà de ràng xiōngzhǎng chī.”

Cha của ông nhìn thấy bèn hỏi Khổng Dung: “Trong đĩa nhiều lê như thế, sao con không lấy miếng to nhất mà chỉ lấy miếng nhỏ nhất?” Khổng Dung nói: “Tuổi con nhỏ nên con ăn miếng nhỏ, miếng to nhường các anh ăn.”


Cha của Khổng Dung nghe con trả lời như vậy thì rất hài lòng. Người bạn của cha Khổng Dung chứng kiến mọi việc cũng hết mực cảm phục về đức tính khiêm nhường, biết nghĩ cho người khác của cậu.

Quả nhiên, nhân tâm hữu thiện ắt thành người tài chí. Khổng Dung sau khi lớn lên làm thái thú quận Bắc Hải. Thơ văn của ông nổi tiếng khắp vùng, cùng với Trần Lãm, Vương San, Từ Can, Nguyễn Vũ, Ứng Thường, Lưu Chinh được mệnh danh là Kiến An Thất Tài Tử.